БАК консулт - счетоводни услуги в гр. СофияБАК консулт - счетоводни услуги в гр. София

БАК консулт ЕООД е специализирана счетоводна къща. Предлагаме финансово - счетоводни услуги на български и международни компании от различни сфери на икономиката. Политиката ни е насочена към детайлно отношение, коректност и внимание към всеки наш клиент.

Услугите, които предлагаме са с високо качество, съобразени с действащото в момента счетоводно, данъчно и осигурително законодателство. Обезпечени сме с необходимия счетоводен и ТРЗ софтуер.

Нашият екип следи всички актуални изменения в нормативната уредба, касаещи националната финансова и фискална политика и приетите изменения, регламентиращи бизнеса на нашите клиенти.